Svelas - Svensk laserteknik
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökning
Ange sökord
 
E-postadress:   Lösenord:
LoginRegistrera dig här
Info
SVELAS
Svelas är en web-plats för information om industriell laserteknik i Sverige.

Svelas syftar till att åstadkomma ett snabbt och enkelt informationsutbyte om laserteknik i Sverige. Web-platsen ger möjlighet för företag och organisationer som arbetar med industriell laserbearbetningsteknik att publicera information inom området och att diskutera frågor som rör laserteknik. Ett villkor för att publicera information och delta i diskussioner är dock att man är medlem i Svelas, vilket sker genom en enkel registrering och godkännande av Svelas administratör.

Luleå tekniska universitet, avdelningen för produktionsutveckling administrerar Svelas. Deltagande i Svelas är kostnadsfritt under projekttiden fram till och med 2004. Efter det kan ev. en mindre administrativ avgift tas ut för att täcka administrationskostnader.

För publicering av bidrag i Svelas gäller sedvanliga regler och etik för publicering på Internet samt Allmänna villkor som presenteras via Svelas hemsida.

Svelas är skapad inom projektet NORLAS som är ett nordiskt samarbetsprojekt mellan

Danmarks Tekniska Högskola,
FORCE Institutet
IceTec (Technological Institute of Iceland)
Lappeenranta University of Technology
Luleå tekniska universitet

NORLAS delfinansieras av Nordisk Industrifond och syftar till att sprida information om laserteknik i Norden genom en nordisk web-plats www.norlas.com. Detta ska vara en plattform för den nordiska industrin för snabb och effektiv information om laserteknik.

Inom NORLAS har en nationell web-plats för varje deltagande land skapats och Svelas är det svenska bidraget.
© 2002 SVELAS - Svensk laserteknik
Avd för produktionsutveckling vid LTU
» Allmänna villkor
  Adress:
 
 
Luleå tekniska universitet
Avd för produktionsutveckling
971 87 Luleå.
E-post:
Tel:
Fax:
info@svelas.nu
0920-491 000
0920-492 228
Luleå tekniska universitet